Apie programą
Žemės ūkio ministerija ir Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Ji skirta darželinukams (I modulis), 1-4 klasių moksleiviams (II modulis) bei 5–8 klasių moksleiviams (III modulis). Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Programos įgyvendinimo metu Programos dalyviai savo įstaigose organizuoja šviečiamuosius renginius (žaidimus, konkursus, temines valandėles, seminarus, lauko dienas ir kt.). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikučiams Programos dalyvių ugdymo įstaigose organizuojamos ūkinių gyvūnų parodos, mugės. Pradinio ugdymo 1-4 klasių moksleiviams organizuojamos pažintinės išvykos į ūkininko ūkį ar žemės ūkio bendrovę. Pagrindinio ugdymo 5-8 klasių moksleiviams organizuojamos pažintinės išvykos į mokslo ar studijų institucijas, kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai. Vykstant šioms šviečiamosioms veikloms vaikai ir moksleiviai įgauna teorinių ir praktinių žinių apie gyvulininkystę. Pasibaigus šviečiamajai veiklai, Programos dalyviai turi galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.

Šio interaktyvaus žaidimo metu Programoje dalyvaujantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikučiai išmoks atpažinti ūkinius gyvūnus: pieninius ir mėsinius galvijus, kiaules, paukščius, arklius, avis, ožkas, kailinius žvėrelius, triušius, bites. Linksmos užduotėlės suteiks žinių apie ūkinius gyvūnus ir jų aplinką, ugdys vaikų gebėjimus dirbti komandoje, kūrybiškai spręsti problemas.

Skirta I modulio programos dalyviams.

Daugiau informacijos: https://www.litfood.lt/mokymai/svieciamoji-gyvulininkystes-programa/